Language

Pogoji uporabe

Splošni pogoji

NOMAGO d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

NOMAGO d.o.o. (v nadaljevanju: Nomago) objavlja

SPLOŠNE POGOJI STORITEV SPLETNE REZERVACIJE INTERCITY VOZOVNIC

SPLOŠNI POGOJI  

I. O nas 

Ti splošni pogoji uporabe storitve spletne rezervacije vozovnic za prevoz določajo pogoje, pod katerimi ponudnik spletne platforme za rezervacije, Nomago d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, ki je ustanovljena v skladu z zakoni Republike Slovenije, s sedežem na naslovu Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Nomago), storitev za svoje uporabnike (v nadaljevanju: uporabnik) izvaja na svojih spletnih straneh https://intercity.nomago.eu/ (v nadaljevanju: spletna stran) ali na mobilni aplikaciji NomagoIntercityAPP (v nadaljevanju: APL)Družba Nomago spletno platformo ponuja le za iskanje, primerjavo in nakup prevoznih storitev različnih prevoznikov (v nadaljevanju: prevoznik), ki ponujajo storitve prevoza. Skladno z navedenim je pogodba o prodaji storitev na spletni strani / v aplikaciji (APL) izključno dvostranska pogodba med uporabnikom in prevoznikom, navedenim na spletni strani / v APL in na vozovnici.  

Ti pogoji se nanašajo izključno na storitev spletne rezervacije vozovnic – iskanje, primerjava cen, različnih prevoznih možnosti, rezervacija. Spletno stran / APL nenehno spreminjamo ter izboljšujemo, saj želimo izboljšati uporabniško izkušnjo potencialnih strank.

II. Pogoji uporabe

Skupaj z našo Politiko zasebnosti ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: SP) urejajo uporabo storitve spletne rezervacije vozovnic za prevoz družbe Nomago ter so podlaga za dogovor med družbo Nomago in uporabnikom. Nomago deluje izključno kot prodajni posrednik, pogodba o prevozu med uporabnikom in prevoznikom pa ravno tako šteje za sklenjeno z uspešno izvedenim plačilom, po katerem Nomago vozovnico in račun izda uporabniku. Plačilo vozovnice šteje za uporabnikovo brezpogojno strinjanje s Splošnimi pogoji prevoza poslovnega partnerja. Nomago ne vpliva na vsebino Splošnih pogojev prevoza poslovnega partnerja.  

III. Spletne storitve, ki jih nudi družba Nomago 

a) Registracija 

Račun Nomago lahko na spletni strani / v APL uporabnik ustvari z vnosom svojega naslova elektronske pošte in izbranega gesla. Ravnanje z osebnimi podatki uporabnika in informacijami o rezervaciji bo skladno z našo Politiko zasebnosti. 

Le polnoletne osebe in fizične osebe, ki so pravno sposobne, lahko postanejo registrirani uporabniki. Uporabnik mora predložiti vse zahtevane podatke, ki morajo biti popolni in pravilni, po potrebi pa mora te podatke tudi posodobiti. Registracija je neprenosljiva. 

Ko se uporabnik registrira, bo uporabnikov račun aktiven za nedoločen čas. Tako uporabnik kot družba Nomago imata pravico račun kadar koli zapreti z dvodnevnim odpovednim rokom. To ne vpliva na pravico do zaprtja brez odpovednega roka iz krivdnega razloga. 

 b) Spletni nakup vozovnice za potovanje 

Uporabnik lahko na spletni strani / v APL opravi spletni nakup vozovnice. Šteje se, da je nakup vozovnice izveden po uspešnem plačilu, nato se vozovnica in račun pošljeta na uporabnikov elektronski naslov. Če elektronsko plačilo ni izvedeno, se nakup izbriše. 

Po nakupu vozovnice na spletni strani / v APL uporabnik nemudoma po elektronski pošti prejme potrditev, ki vsebuje podatke o naročilu. 

Družba Nomago ne odgovarja za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnitvi katerih koli svojih obveznosti po teh pogojih (tj. obveznost obdelave rezervacije in plačila storitve prevoza), če je taka neizpolnitev ali zamuda posledica razlogov, na katere ne more razumno vplivati. 

Pogodba o izvedbi storitve prevoza, katerega nakup je bil izveden na spletni strani / v APL, je izključno dvostranska pogodba med uporabnikom in prevoznikom, ki je naveden na vozovnici. Pogodba s prevoznikom šteje za sklenjeno z izvedbo plačila vozovnice. Skladno s tem družba Nomago ne odgovarja za izvedbo storitve prevoza. 

c) Uporabnikova obveznost 

Uporabnik mora vozovnico in račun natisniti ali shraniti na mobilnem telefonu ali v APL ter ju vzeti s sebojOb vstopu na vozilo mora uporabnik ustrezno vozovnico predložiti vozniku ter vozovnico in račun hraniti med celotnim potovanjem ter ju na zahtevo pokazati. 

Kupljena vozovnica velja v tiskani in elektronski obliki (npr. mobilni telefon ali APL NomagoIntercity), vendar mora biti koda QR vidna, tako da jo lahko voznik skenira.  

Če uporabnik, ki je vozovnico kupil prek spleta, izbere nekatere od popustov (npr. za otroke ali druge razpoložljive popuste), mora ob vstopu na vozilo dokazati, da spada v kategorijo popusta, ki ga je izbral. Če uporabnik tega ne more dokazati, mora plačati polno ceno vozovnice vozniku, saj v nasprotnem primeru vozovnica šteje za neveljavno in uporabnik izgubi kakršno koli pravico do vračila denarja, plačanega za vozovnico. 

d) Prevozne storitve 

Prevozne storitve izvede prevoznik, naveden na vozovnici, če pa na liniji sodeluje več prevoznikov, so na vozovnici navedena imena vseh prevoznikov. 

Prevoznik izvaja prevozne storitve za uporabnika in je zato odgovoren za izvedbo storitve v skladu z veljavnim pravom. S sklenitvijo pogodbe s prevoznikom (nakup vozovnice) pridobi uporabnik pravico do uporabe prevoznikovih prevoznih storitev v skladu z rezervacijo, izvedeno na spletni strani / v APL. Družba Nomago ne more jamčiti za ustrezno izvedbo pogodbe med stranko in prevoznikom. Za prevozno storitev veljajo pogoji prevoznika, ki deluje na liniji.  

Družba Nomago v nobenem primeru ni odgovorna oziroma ne odgovarja za izvedbo storitev prevoza, poleg tega pa ni odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo zaradi neizvedbe ali nezadostne izvedbe storitve prevoza. V svoji vlogi spletne platforme za omogočanje transakcij med prevozniki in uporabniki družba Nomago ne odgovarja za poslovanje prevoznikov, kar vključuje, a ni omejeno na spodnje: pravočasni odhod ali prihod, ravnanje zaposlenih in zastopnikov prevoznika; stanje avtobusa; odpoved potovanja iz kakršnih koli razlogov; izgubo ali poškodbo prtljage; zamenjavo strankinega rezerviranega sedeža s strani prevoznika iz kakršnega koli razloga; sporočanje napačne točke vkrcanja na vozilo oziroma spremembo točke vkrcanja s strani prevoznika bodisi z obvestilom družbi Nomago ali uporabniku bodisi brez takega obvestila; neizvedbo storitev zaradi višje sile. 

e) Spremembe s strani prevoznika 

S pogostim obveščanjem si bo družba Nomago po svojih najboljših močeh prizadevala zagotoviti točnost voznih redov na spletu. Nomago ne more jamčiti in ni odgovoren za točnost danih informacij, zato ste za kakršno koli postopanje, ki ga izvedete na podlagi informacij, ki jih najdete na spletni strani / v APL, odgovorni sami. Če ne veste, kateri termin odhoda bi izbrali, se, prosimo, posvetujte z osebjem v klicnem centru. 

Vozovnica, ki jo družba Nomago izda uporabniku, temelji izključno na informacijah, ki jih zagotovi ali posodobi prevoznik glede razpoložljivosti sedežev. Opremo, storitve, linije, cene vozovnic, vozni red, vrsto avtobusa, razpoložljivost sedežev in druge podrobnosti, ki se nanašajo na prevozno storitev, sporoči ustrezni prevoznik, družba Nomago pa na take informacije, ki jih predloži prevoznik, ne more vplivati. 

Z nakupom vozovnice se uporabnik strinja z manjšimi spremembami voznega reda, npr. kadar nastanejo zamude zaradi prometa ali drugih okoliščin, ki jih ne povzroči prevoznik iz malomarnosti. V primeru zamude pri odhodu ali polnega avtobusa lahko prevoznik spremeni uporabnikovo rezervacijo na poznejši odhod, če je ta na voljo, in sicer v razumnem času po prvotno določenem času odhoda. Lahko se pojavijo zamude pri prihodu, zlasti v obdobjih zgoščenega prometa. V primeru odpovedi ali zamude veljajo Splošni pogoji prevoznika, navedenega na vozovnici. 

Uporabnik, ki je kupil vozovnico za prevozno linijo, ki vključuje enega ali več prehodov državne meje, mora imeti s seboj veljaven potni list ter po potrebi tudi veljavno vizo.

f) Sprememba rezervacije in vračilo denarja za kupljeno vozovnico 

Odvisno od prevoznika je na voljo več možnosti spremembe rezervacije.  

Odpoved ali vračilo kupnine spletnih vozovnic je mogoče izvesti le z obiskom spletne strani za odpovedi https://intercity.nomago.eu/APL ali s sporočilom klicnemu centru na elektronskem naslovu intercity@nomago.eu. Veljajo prevozni pogoji ustreznega prevoznika. 

Za spremembo rezervacije ali preklic vozovnice prejmete kodo za popust. Znesek vračila kupnine na podlagi kode za popust je odvisen od lestvice ustreznega prevoznika za preklice.  

g) Koda za popust 

Koda za popust se izda v zameno za kupljeno vozovnico s ciljem spremembe rezervacije. Ta vrsta vavčerja je povezana izključno z uporabniškim računom, ki je bil uporabljen pri prvotnem nakupu vozovnice. Koda za popust se lahko uporabi izključno na spletni strani / v APL, kjer je bil izveden prvotni nakup, in sicer se lahko uporabi za prevoz prevoznika, ki je bil naveden na prvotni vozovnici.  

h) Plačilo 

Informacije o cenah vozovnic so na voljo na spletni strani / v APL.  

Spletno plačilo vozovnic za potovanja je mogoče izvesti s spodnjimi karticami oziroma plačilnimi kanali:  

  • Maestro 
  • MasterCard 
  • Visa 
  • Discover 
  • PayPal 

 IV. Storitve tretjih oseb

Naša spletna stran/APL vsebuje povezave do spletnih strani drugih ponudnikov, ki jih mi ne upravljamo oziroma nadziramo in za katere nismo odgovorni. Vsebin takih spletnih strani nismo odobrili niti ne odgovarjamo za njihovo zakonitost ali delovanje. Zato nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe takih spletnih strani. Priporočamo vam, da si skrbno preberete pogoje takih drugih spletnih strani (do katerih ste prišli prek spletnih povezav).

V. Kontaktni podatki/obveščanje

Pomagajte nam izboljšati našo storitev. Veselimo se vaših povratnih informacij, tako negativnih kot pozitivnih, kakor tudi predlogov za izboljšave. Prosimo, da pustite svoje komentarje in ocenite našo storitev, za morebitna vprašanja pa smo vam na voljo na spodnjem naslovu in telefonu. 

Nomago d.o.o.
Vošnjakova ulica 3
1000 Ljubljana, Slovenija  

DDV: 52398790
intercity@nomago.eu  

+386 1 431 77 77

VI. Spremembe naših pogojev uporabe

Naša ponudba storitev se bo v prihodnje nenehno širila. Zato si pridržujemo pravico, da te splošne pogoje kadar koli spremenimo in dopolnimo. Če se s spremembami Splošnih pogojev ali določenih klavzul ne strinjate, vas pozivamo, da prenehate uporabljati naše storitve najpozneje na datum začetka veljavnosti takih sprememb. 

Nomago lahko te splošne pogoje spremeni v skladu s svojimi poslovnimi politikami. 

Ti splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 4. 2021, uporabnikom pa so na voljo na spletni strani https://intercity.nomago.eu 

VII. Omejitve 

Našo spletno stran/APL in povezane funkcionalnosti dajemo na voljo uporabnikom, pri čemer slednji niso upravičeni do zagotavljanja kakršnih koli specifičnih funkcionalnosti. Imamo pravico, da vsebino ali funkcionalnost kadar koli spremenimo (npr. s programskimi popravki, posodobitvami ali spremembami). Ne jamčimo za trajno razpoložljivost naše spletne strani/APL. Natančneje to pomeni, da lahko tehnične težave, na katere ne moremo vplivati, pripeljejo do izpadov delovanja. Vzdrževanje spletne strani/APL lahko vpliva na razpoložljivost, ko bo to mogoče, pa se bo izvajalo z ustrezno skrbnostjo, da se preprečijo motnje v delovanju. Lastninske pravice in vse druge pravice, povezane s spletno stranjo/APL, pripadajo družbi Nomago. 

VIII. Varstvo podatkov 

Naša Politika zasebnosti določa način našega ravnanja z vašimi podatki ob vaši uporabi storitve. Z uporabo naše spletne strani/APL soglašate z uporabo svojih podatkov v skladu z našo Politiko zasebnosti. 

Družba Nomago je zavezana k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov/uporabnikov po teh splošnih pogojih, tako da zbira le nujno potrebne, osnovne podatke o uporabnikih, ki so potrebni za izpolnjevanje naših obveznosti. Prav tako je zavezana k obveščanju svojih uporabnikov o načinu uporabe zbranih podatkov in omogočanju izbire načina uporabe vaših podatkov, kar vključuje odločitev, ali želite, da se vaše ime odstrani s seznamov za trženjske kampanje ali ne. Vsi podatki, ki jih predložijo uporabniki, bodo varovani kot strogo zaupni in bodo na voljo le tistim zaposlenim, ki jih potrebujejo za izvajanje svojega dela. Vsi zaposleni družbe Nomago in njeni poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel politike. 

IX. Omejitev odgovornosti

Vsebina te spletne strani je javnosti na voljo le v informativne namene. Družba Nomago si razumno prizadeva zagotoviti ažuriranje celovitosti in točnosti informacij. Družba Nomago si pridržuje pravico kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeniti vsebino ali delovanje te spletne strani. Družba Nomago ne odgovarja za kakršne koli netočnosti, izpustitve ali neobjavo vsebin na tej spletni strani. Take napake lahko povzroči (vendar ne izključno) človeška napaka pri vnosu podatkov, tiskanju, formatiranju ali skeniranju. Poleg tega družba Nomago v nobenem primeru ne bo odgovorna za kakršno koli škodo, izgube ali stroške, ki nastanejo zaradi informacij in vsebin na tej spletni strani. Družba Nomago ne odgovarja za vsebino drugih spletnih strani, do katerih pridete prek povezav na spletni strani https://intercity.nomago.eu/ in zaradi katerih nastane izguba podatkov ali izpad dohodka. Nadalje družba Nomago ne prevzema nikakršne odgovornosti za začasno nerazpoložljivost spletne strani, ki se pojavi zaradi tehničnih težav, na katere družba Nomago ne more vplivati. 

X. Pravo, ki se uporablja, sodna pristojnost in reševanje sporov

Te splošne pogoje in izvajanje naših storitev platforme za rezervacije ureja slovensko pravo, v skladu s katerim se tudi razlagajo, razen če drugače določajo kogentna kolizijska pravila. Kakršen koli spor, ki izhaja iz teh splošnih pogojev in naših storitev, se rešuje izključno pred pristojnimi sodišči v Sloveniji. 

Če je katera koli določba teh splošnih pogojev neveljavna, neizvršljiva ali nezavezujoča oziroma taka postane, vas še naprej zavezujejo vse ostale določbe teh splošnih pogojev. V takem primeru se taka neveljavna določba vseeno uveljavlja v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavno pravo, vi pa soglašate, da boste sprejeli vsaj podobne učinke, kot so učinki neveljavne, neizvršljive ali nezavezujoče določbe glede na vsebino in namen teh splošnih pogojev.